Új jelszó kérése
 
BLOG

A gyermekek jutalmazása - Miért? Hogyan? Milyen hatásai vannak?

2018.10.19 12:00

A gyermeknevelés során a következmények nagy szereppel bírnak a gyermek viselkedéséenk alakulásában. Pozitív következmény (dicséret, jutalom) esetén az adott viselkedés gyakorisága nő, a viselkedésminta rögzül; míg negatív következmény (figyelem, jutalom megvonás) esetén az adott magatartás megjelenési valószínűsége csökken. Egyesek esküsznek a szigorúságra, arra, hogy a büntetés kiszabása sikerhez vezet, de a hatékonyság nem a tűzoltásban rejlik. Ha eleve úgy neveled a gyereket, hogy együttműködésre motiválod például jutalmazással, sokkal hamarabb célt érhetsz.

 

Büntetés

Ha egy gyermek helytelenül viselkedik, vagy nem hajlandó az együttműködésre, a szülőknek azonnal a büntetéssel való fenyegetőzés jut az eszébe. Ilyesmiket szoktak mondani: - Ha nem engedelmeskedsz, baj lesz, illetve: - Ha nem hagyod abba rögtön a bőgést, mindjárt kapsz valamit, amitől aztán igazán lesz okod bőgni. Vannak szülők, akik úgy néznek, hogy a kicsi féljen tőlünk, hiszen a büntetés által okozott fájdalom és szenvedés a gyermekre elrettentően hat. Ez esetleg eléri célját és a gyermek engedelmeskedik, de nem ébreszti fel benne az együttműködési készséget. A szülők számára azért olyan nehéz a büntetésről való lemondás, mert rövid távon sikerrel kecsegtet.

Ne a verés legyen a megoldás, az csak a szülő tehetetlenségét árulja el és az erőszak erőszakok szül. A helyes büntetés figyelem és jutalommegvonásból áll. Akkor eredményes, ha közvetlenül a “bűntett” után következik be és mindig magyarázattal kell kísérni, egyébként lehet hogy a gyermek mást tekint nem kívánatos viselkedésnek, mint a szülő. Pl: - Mérges vagyok rád, mert csúnyán beszéltél! - Dühös vagyok, mert megint a szobában fociztál!

Jutalmazás

A büntetésekkel való ösztönzés helyett jobban beválik a jutalmazás. A pozitív nevelés nem a negatív, hanem a pozitív viselkedés következményeire koncentrál. Nem negatívumokkal akarja elriasztani a gyermekeket valaminek a megtételétől, hanem pozitívumokkal akarja valami másnak a megtételére ösztönözni őket.

A gyermekek együttműködési készségének a növelése leginkább a jutalom iránti erős vágyuk segítségével érhető el. Gyakran a jutalom vagy a dicséret motiválja a kicsik együttműködési készségét. Például minden gyermek szereti, ha a szülei vele együtt csinálnak programot. Minden gyermek szereti az édességet. Minden gyermek szereti, ha ajándékot kap. Ha a gyermek kap valamit, vagy reménykedik abban, hogy kapni fog valamit, a szülő óhajaira hangos igennel fog felelni. A jutalom reménye erőt ad a gyermeknek, hogy meg tudjon felelni szülei együttműködési vágyának. A jutalom kilátása egyébként öreget és fiatalt egyaránt inspirál az együttműködésre, pontosan emiatt a büntetésnél sokkal hatékonyabb eszköz.

 

A jutalom fajtái és hatásuk a belső motivációra

A jutalom három fajtája különböztethető meg: az ösztönző, az értékelő-minősítő, illetve a kontrollként alkalmazott jutalom. 

Az ösztönző jutalom voltaképpen a biztatással rokon: üzenete, hogy bízunk az illetőben, elhisszük, hogy a teljesítményét siker fogja koronázni. Ilyen ösztönző jellegű az a jutalom, amit munka közben, még a cél előtt kap az ember. Az óvodában is fontos szerepe lehet! Különösen a félénkebb, bizonytalan gyerekek profitálnak sokat a megerősítésből, hogy jó úton járnak, és sikerül majd eljutniuk a célig.

A legfontosabb szerepe nyilvánvalóan az értékelő-minősítő jutalomnak van. A belső motívum valamilyen feladat elvégzésére akkor kap megerősítést, ha az egyénnek sikerült jó teljesítményt nyújtania. De honnan tudja meg, hogy valóban így történt-e? Az ember általában maga is tudja, ha valami jól sikerült, mégis nagyon fontos kiegészítő hatás, amikor a másik ember – olyan, akinek adunk is a véleményére – elismeri jó teljesítményünket.

Például hiába tudjuk, hogy gyönyörűen kitakarítottuk a lakást, a jó teljesítmény érzése kevésbé okoz örömet, ha senki sem veszi észre. Ugyanakkor elégedettségünket fokozza, ha valamelyik családtag elismerését fejezi ki. Mindez egyáltalán nem csökkenti a motivációnkat, sőt éppen ellenkezőleg: a motiváció akkor vész el, ha hiába erőlködünk, nem sikerül elismerést kicsikarni környezetünk tagjaiból.

Ezt a tapasztalatot tekintetbe véve nagy óvatossággal kell eljárnunk, amikor az óvodás korú gyermekek jutalmazásról esik szó. A jutalmazás, a jó teljesítményt követő dicséret ugyanis nem más, mint minősítés, visszajelzés.

A jutalmazás megerősítheti a gyerekeket abban, hogy jó úton járnak, érdemes a dologgal foglalkozniuk. Negatív következménnyel járhat, ha munkájukat nem követi minősítő jutalom: nagy eséllyel az adott feladattól is elmegy a kedvük. Ugyanakkor a minősítő jutalom is lehet irreálisan nagy vagy aránytalan a teljesítményhez képest, és ez esetben ugyanúgy a motiváció csökkenését idézi elő, mint az értékelés elmaradása.

Az ellentmondásosság a legtöbbször ahhoz a jutalomfajtához kapcsolódik, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy átvegye a motiváció szerepét - ez a kontroll jutalom. Ilyenkor az egyén belső késztetésrendszere csökken, egyre inkább a jutalom fogja szervezni a tevékenységét.

Egy amerikai kísérletben például pénzjutalommal igyekeztek rávenni a diákokat, hogy többet olvassanak. Formálisan sikerült is elérni ezt az eredményt: valóban nőtt az elolvasott könyvek száma, csakhogy az utólagos ellenőrzésnél kiderült, hogy a gyerekek mindig a legkönnyebben elolvasható regényt választották, felületesen olvastak, és az olvasónaplót is a lehető legegyszerűbb módszerrel készítették. Hasonló okokból rendszeresen csődöt mondanak azok a kísérletek, amelyekben a jó teljesítményt vagy magatartást különböző zsetonokkal jutalmazzák. Az eredmény hasonló lesz, mint az, amit a Tom Sawyerben olvashatunk: a gyerekek cserélgetéssel igyekeznek egyre több zsetont gyűjteni, és hamarosan háttérbe szorul az eredeti cél, amiért az egész rendszert kitalálták.

Megjegyzendő, hogy a külső jutalom paradox hatásai elsősorban akkor érvényesülnek, ha a résztvevők számítanak rá, hogy jutalmat fognak kapni. Ha meglepetésként éri őket, a feladat elvégzése után, akkor nincs teljesítményromboló hatása. A jutalom hatása nem független attól sem, milyenek a személyiségjegyei annak, aki kapja. Vannak szerényebb alkatú emberek és gyerekek, és van, akinek „könnyen a fejébe száll a dicsőség”. Minél idősebb egy gyerek, annál inkább kell tartani a jutalom ellentmondásos következményeitől. Természetesen a kontroll jellegű jutalom inkább az externalizátorok teljesítményét rombolja, akik amúgy is kisebb jelentőséget tulajdonítanak saját erőfeszítéseiknek.

A kísérletek és megfigyelések adatai csupán alátámasztják azt, hogy a jutalom alkalmazásában – csakúgy, mint minden más nevelői eszköz esetén – megfontoltan kell eljárni, mert a helyzetet meghatározó körülmények, a szereplők tulajdonságai nagymértékben befolyásolják a jutalom hatását.

A jutalmazás (és büntetés) alapelvei:

- arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)

- értelmezés elve (értelmezni a cselekedet és a korrekció módját - kialakul a tett és a következmény közötti összefüggés)

- időzítés elve (óvodásoknál, kisiskolásoknál közvetlenül a tett után, később nem érti a julamazást vagy büntetést)

- következetesség elve

- mérsékelt jutalom vagy büntetés elve: biztosítani a fokozás lehetőségét (a jutalom fokozása nagyobb hatású, mint az állandó nagyságú jutalom; a jutalmazó jellegű viselkedés visszavonása nagyobb hatású, mint a büntetés)

 

A különböző jutalmazási formákkal (játék, ajándék, édesség stb.) tehát bánjunk óvatosan, a túlzásba vitt jutalom elveszi a teljesítmény felett érzett öröm ízét és odáig juthatunk, hogy a gyermek már csak a jutalomért hajlandó teljesíteni. A dicsérettel is okosan kell bánni, nem kell túlzásba vinni, de azt következetesen. Nem baj, ha a gyermek érzi: az a természetes, hogy jól viselkedik. Tudatosítani kell, hogy az igazi jutalom a siker, a győzelem önmagunk felett!

Forrás: https://femina.hu/gyerek/buntetes_jutamazas/, John Gray A gyermekek az égből jönnek - Új gyermeknevelési módszerek című könyve, http://felelosszulokiskolaja.hu/cikkek/a-jutalom-fajtai-es-hatasuk-a-belso-motivaciora,  http://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/786/hogyan-jutalmazzuk-es-hogyan-buntessuk-a-gyermeket.html

Webáruház készítés